MARIA-LIANA LĂCĂTUȘ – profesor cu experiență de 42 de ani în învățământ, din care 30 de ani în învățământul preuniversitar; conf. dr. la Academia de Studii Economice din București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, titulara catedrei de Didactica specializării pentru discipline de educație socială, în general, și educație civică și economică, în particular, asigurând, în această calitate, formarea inițială și continuă a profesorilor de educație socială și economică.

Este autor de manuale de educație civică pentru clasele a III-a și a IV-a, de cultură civică, clasele a VII-a și a VIII-a, drepturile omului și ale copilului, pentru licee bilingve de limba engleză și economie. De asemenea, este autor de îndrumare și ghiduri metodice pentru profesori, dezvoltator de curriculum, formator și coordonator de programe de formare pentru profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Referenți:

– Monica Elisabeta Păduraru, conf. univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din București (DPPD – ASE).
– Nicoleta-Aurora Moloiu, profesor gradul didactic I, Școala Gimnazială nr. 194, București.
– Prof. Elena Mîndru, Inspector școlar pentru învățământ primar, Inspectoratul Școlar Județean Harghita.
– Prof. Mihai Sebastian Banciu, Inspector școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale, Inspectoratul Școlar Județean Covasna.

De ce să-l alegi? 

1. Are un conținut accesibil care valorifică experiența de viață a elevilor. Rubricile speciale au rolul de a le oferi elevilor oportunitatea de a-și exprima creativitatea și de a-i antrena în activități practice cu caracter ludic în care exersează noțiunile însușite în lecții.

2. Conține metode participative de învățare bazate pe lucru individual și în echipă, lectură și dialog, interpretare și joc, precum și participare la proiecte.

3. Oferă oportunități de învățare pentru elevi cu diferite tipuri de inteligență (logico-verbală, vizuală, kinestezică, interpersonală).

4. Conține aplicații digitale interactive și activități multimedia de învățare, asigurând interactivitatea lecțiilor prin integrarea elementelor de tehnologie a informației și a comunicării în actul didactic.

5.Dezvoltă deprinderi de gândire critică, atitudini pozitive și comportamente moral-civice, precum și competențe de relaționare.

Go to top